Bild ©Pernilla Pettersson

Bo Norgrens nästa roman, The involuntary agent

Albert 'Abbe' Fransson är frilansmusiker, en basist som tar dagen som den kommer. Tillsammans med sin kompis Uffe Jansson, sångare och gitarrist, spelar han i trubadursvängen i Stockholm. Duon spelar på privata fester och företagsevenemang och då och då på någon pub.

Fredagen den 28 februari 1986 blir statsminister Olof Palme skjuten på Sveavägen i centrala Stockholm. Bara några dagar senare står Abbe bokstavligt talat utan jobb. Uffe, en FN-veteran, har blivit erbjuden att åka ner till Cypern och FN-missionen där, med mycket kort varsel. Han ska ersätta ett stabsbiträde som har avlidit i en MC-olycka.

Ganska snart fixar Uffe ett stadigt gig på en bar vid Seafront i Larnaca. Han kontaktar Abbe, som hugger direkt på erbjudandet. Duon får förstärkning av sologitarristen Peter Olofsson, som introducerar ett rockigare sound i repertoaren.

Det finns indikationer att Olof Palmes mördare har flytt till Cypern och Abbe Fransson dras gradvis in i utredningen.

Bosse ger lite bakgrund till romanen:

"När Olof Palme mördades arbetade jag på Säkerhetspolisen. Och precis som Abbe Fransson åkte jag till Cypern i mitten av mars. Dock inte som musiker utan som militärpolis.

Några år senare började jag fundera på Palmemordet och utredningen. Och när min fantasi började jobba, fick jag idén till en roman. Jag jobbade till och från med detta. För att vara ärlig, mest från. Men för ett par år sen började jag utveckla intrigen och ta den till händelser som ligger mera nära i tiden.

Fram till ganska nyligen hade jag inte en aning om hur historien skulle sluta. Men i januari föll pusselbitarna plötsligt på plats..."

The next novel by Bo Norgren, The involuntary agent

Albert 'Abbe' Fransson is a freelance musician, a bass player who takes the day as it comes. Together with his friend Uffe Jansson, a singer and guitar player, he works the troubadour scene in Stockholm. The duo plays at private and corporate parties and the occasional pub gig.

On Friday 28 February 1986, Prime Minister Olof Palme is shot on Sveavägen in Central Stockholm. Only days later, Abbe finds himself virtually without a steady income. Uffe, a UN veteran, has been asked to go to Cyprus and the UN Mission, on very short notice. He is to replace a Staff Clerk who has been killed in a motorcycle accident.

Pretty soon, Uffe fixes a steady gig at a bar on the Larnaca Seafront and summons Abbe, who jumps at the opportunity. The duo is joined by lead guitarist Peter Olofsson, who enters an element of rock into the repertoire.

There are indications that Olof Palme's killer has fled to Cyprus and Abbe Fransson is gradually drawn into the investigation.

Bosse gives a little background to the novel:

"When Olof Palme was murdered, I was working in the Swedish Security Service. And just as Abbe Fransson, I went to Cyprus in the middle of March. Not as a musician, though, but as a Military Police officer.

A few years later, I started thinking about the Palme murder case. And as my imagination began to work, I came up with the idea for a novel. I worked on and off with this. Well, to be honest, mostly off. But a couple of years ago, I started to evolve the plot, taking it to more recent events
.

Until quite recently, I had no idea where this story would end. But in January, the pieces of the puzzle suddenly fell into place..."